නොදත්කම.....

Monday, February 28, 2011 by සචී
බබලන නිල් අහස
සිසාරා
පියාඹන විට
හිතෙන්නේවත් නැතිව ඇති
කළුකරගෙන වහින බව
තව ටිකකින්...

01/03/2011
Posted in | 3 Comments »

'නපුරු පාලකයෝ තුන්දෙනා'

Tuesday, February 22, 2011 by සචී
කියවමි නැවත
ආසාවෙන් කියවූ කුඩා කල..
'නපුරු පාලකයෝ තුන්දෙනා'

මෙවර කතාවේ
නටන පාද ලා බොහෝ ය..
භූගෝල ගුරුවරුද අසරණව..
නහය උඩ
කුරුලෑව පමණක් ඇතිව..
ඔටුන්න හිමි ටුට්ටි
තවම බොළඳය..
කවදාවත්
වැඩිහිටි නොවන පාට ය..

මහළු අව්ගුස්ටෝ
කොහිද?
සර්කස්කාර ටිබුල්
අතුරුදන් වී වත් ද?
සුන්දර සුවනී
නොමැත ඉපදී තවම.

අහසේ තරු අල්ලන්නට
වැලි මිරිකා වතුර ගන්ට
පුළුවන් අර්නේරිලා
නැත
යන්නට ගොසිනි රට හැර.

ප්‍රොස්පේරෝ
එන්න
බලා ඉන්නෙමු අපි
එනතුරා ඔබ
නිල් ඇස් සහිත
සෙබළා ද කැටිව.

23/02/2011
Posted in | 1 Comment »

So long...!

by සචී
ගිලිහී යන මල් පෙත්තක..
විසිරී යන වළා රොදක....
මිහිරියාව
සිතට දැනුන
ලියා තබමි හිස් අහසක

වියැකී යන පිනි බිඳුවක...
පාවී යන වරා මලක...
සුන්දර බව
සිතේ ඇඳුන
ලියා තබමි හිස් අහසක

බැස යන හිරු රැස් දහරක..
ලිහී වැටෙන තරු කැටයක..
අසිරිසිරිය
සිතේ මැවුණ
ලියා තබමි හිස් අහසක

වෙන්වී යන සෝ සුසුමක..
ගලා හැලෙන උණු කඳුළක..
ළෙංගතුකම
සිතේ රැඳුණ
ලියා තබමි හිස් අහසක....!

22/02/2011
Posted in | 0 Comments »

Towards the End.....!

Monday, February 14, 2011 by සචී
එක දිගට
ඇද හැලුණු
මහ වැස්ස යට පිපුණු
කහ පාට මල් වියන...
මිලානව ඇද හැලී
තැනූ පාවඩ පලස...
නොපාගා
සීරුවට පිය නගා ඔබ යන්න...
අන්තිමට ඉතිරි වුණ
තවත් මල් දෙක තුනක්..
හෙට විතර වැටෙන්නට..
මග බලන්...
දුක් බරව...!

14/02/2011
Posted in | 0 Comments »